Facebook Pixel
Skip to content

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yn CITB, dymunwn i’n gweithlu a gweithlu’r sector adeiladu adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas heddiw ledled y DU. Mae ein gwaith yn seiliedig ar dair egwyddor arweiniol – Tegwch, Cynhwysiant a Pharch (FIR) ac mae hyn yn sail i’n gwaith gyda chydweithwyr a’r sector adeiladu.

Rydym yn gwrthwynebu gwahaniaethu ac ymddygiad amhriodol o bob math. Rydym yn codi ymwybyddiaeth, yn herio stigma a thuedd, ac yn ysgogi newid i greu'r amgylchedd cywir i bawb ffynnu a bod yn ddilys a gorau eu hunain.

Gweler ein Trosolwg Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, sy'n nodi ein pedwar amcan cydraddoldeb.

Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus ac edrychwn ymlaen at rannu ein cynnydd gyda chi.

Rydym yn falch o fod yn aelodau Fforwm Anabledd Busnes