Facebook Pixel
Skip to content

Sefydliadau Rhagnodedig

Rôl y Sefydliadau Rhagnodedig yw cyflwyno’r Cynigion Lefi i’w haelodau sy’n talu’r Lefi a cheisio eu barn arnynt. Cesglir ymatebion ac yna bydd y sefydliad rhagnodedig yn penderfynu a yw'n cefnogi'r Cynigion Lefi ai peidio ar ran ei aelodau sy'n talu'r Lefi.

Y canlynol yw’r 14 ffederasiwn yr ydym yn ceisio barn arnynt ar hyn o bryd fel rhan o’r broses Consensws:

Build UK

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain (BWF)

Cymdeithas Contractwyr Sifil (CECA)

Cymdeithas llogi peiriannau adeiladu (CPA)

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB)

Sector Gorffeniadau a Tu Mewn (FIS)

Hire Association Europe (HAE)

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF)

Cymdeithas Genedlaethol y Gosodwyr Siopau a Chontractwyr Mewnol (NAS)

Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr (NFB)

Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel (NFDC)

Ffederasiwn Adeiladu'r Alban (SBF)

Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban (SDF)

Cymdeithas Perchnogion Peiriannau Adeiladu yr Alban (SPOA)

Is-adran Rheoli a Lleihau Asbestos (ACAD)

Cymdeithas Contractwyr Lloriau Diwydiannol Concrit (ACIFC)

Cymdeithas Contractwyr Gwaith Duct a Gwasanaethau Perthynol (ADCAS)

Cymdeithas Diogelu Rhag Tân Arbenigol (ASFP)

Cymdeithas y Contractwyr Sylfaenol Arbenigol (ASUC)

Cymdeithas Arbenigwyr Mynediad a Mellt Technegol (ATLAS)

Cymdeithas Gwaith Dur Adeiladu Prydain (BCSA)

Cymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA)

Cymdeithas Geomembrane Prydain (BGA)

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain (BWF)

Ffederasiwn Cyflogwyr Adeiladu (CEF)

Cymdeithas Lloriau Contract (CFA)

Grŵp Strwythurau Concrit (CONSTRUCT)

Cymdeithas Llogi Peiriannau Adeiladu (CPA)

Ffederasiwn Drysau a Chaledwedd (DHF)

Cymdeithas Drilio a Lifio (DSA)

Cymdeithas Lloriau Resin (FeRFA)

Sector Gorffeniadau a Mewnol (FIS)

Ffederasiwn Arbenigwyr Peilio (FPS)

Cymdeithas Llogi Ewrop (HAE)

Cymdeithas Rendrad a Chladin wedi'u Hinswleiddio (INCA)

Ffederasiwn Rhyngwladol Mynediad Pweru (IPAF)

Cymdeithas Toi Hylif a Diddosi (LRWA)

Cydffederasiwn Mynediad a Sgaffaldiau Cenedlaethol (NASC)

Cymdeithas Genedlaethol y Gosodwyr Siopau a Chontractwyr Mewnol (NAS)

Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel (NFDC)

Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Toi (NFRC)

Cymdeithas Peintio ac Addurno (PDA)

Cymdeithas Dylunio ac Adeiladu Gwledig a Diwydiannol (RIDBA)

Cymdeithas Toi haen sengl (SPRA)

Cymdeithas Pren Strwythurol (STA)

Cymdeithas Contractwyr Inswleiddio Thermol (TICA)

Y Gymdeithas Teils (TTA)