Facebook Pixel
Skip to content

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu CSN 2022 - 2026

Mae’n bosibl y bydd angen dros chwarter miliwn o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2026, yn ôl adroddiad diweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN). Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg ar economi adeiladu'r DU a'i hanghenion llafur yn y dyfodol.

Mae’r data y mae’n ei gynhyrchu yn amlygu tueddiadau a ragwelir a sut y disgwylir i’r diwydiant newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gan edrych ar y pum mlynedd nesaf, mae’r adroddiad a ryddhawyd ddydd Mawrth 14 Mehefin 2022, yn cydnabod yr heriau recriwtio a hyfforddi sylweddol sy’n wynebu diwydiant ac mae wedi gwneud y rhagfynegiadau allweddol a ganlyn ar gyfer 2022 - 2026.