Facebook Pixel
Skip to content

Prentisiaid yn siarad â phodlediad am eu profiadau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni, rydym wedi ymuno â’r podlediad Construction Talk i ddod â phrofiadau prentisiaid i chi a rhywfaint o fewnwelediad i’r diwydiant gan ein Cyfarwyddwr Ymgysylltu dros Gymru, Julia Stevens.

Yn y drafodaeth ddiddorol hon, mae’r gwesteiwr Peter Haddock yn siarad ag Antonia Morgan am sut y cyfnewidiodd nyrsio am waith coed, tra bod Chloe Bidwell yn dweud sut mae ei phrentisiaeth saernïaeth wedi rhoi’r sgiliau iddi adeiladu ei chartref ei hun.