Facebook Pixel
Skip to content

Ymateb i ddatganiad y gwanwyn

Wrth ymateb i ddatganiad y gwanwyn, dywedodd Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB, Steve Radley:

“Mae cynnwys inswleiddio yn y datganiad heddiw o ddiddordeb gwirioneddol i ni ac i ddiwydiant. Mae bodloni Sero Net mewn adeiladu yn cael ei arwain gan y galw ac mae dileu TAW ar ddeunyddiau arbed ynni yn debygol o achosi cynnydd sylweddol yn yr angen am sgiliau carbon isel.

“Bydd y toriad treth hwn yn helpu i greu’r hyder sydd ei angen ar y diwydiant i fuddsoddi mewn hyfforddiant ôl-osod.

“Dywedodd y Canghellor y bydd y llywodraeth yn edrych ar fater hyfforddiant cyflogaeth yn y sector preifat, a fydd yn cael ei adolygu fel rhan o gynllun treth newydd y llywodraeth, gan gynnwys asesu a yw Lefi Prentisiaethau yn “gwneud digon”.

“Bydd CITB yn parhau i weithio gyda’r llywodraeth ar ddiwygio lefi prentisiaethau gan mai prentisiaethau yw’r prif lwybr i gyflogwyr yn ein diwydiant gael y gweithlu medrus sydd ei angen arnynt mewn adferiad. Mae dechreuadau prentisiaeth yn gwella ond mae’n hanfodol ein bod yn parhau i godi niferoedd. Bydd adeiladu ar y diwygiadau diweddar i’r Gwasanaeth Addewid Lefi Prentisiaethau yn hollbwysig i hyn er mwyn sicrhau bod cyflogwyr bach yn gallu cael gafael ar arian lefi na gafodd ei wario gan gwmnïau mwy er mwyn darparu mwy o brentisiaethau.”