Facebook Pixel
Skip to content

Ymgynghoriad Llwybrau Fframwaith Prenstisiaethau Llywodraeth Cymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu Gweithrediadau Peiriannau ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith.

Rydym yn gwahodd adborth ar y drafft diwygiedig o'r Llwybr Fframwaith a byddai gennym ddiddordeb clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i sicrhau bod y Llwybr Fframwaith diwygiedig yn addas at y diben.

Dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn Gymraeg neu Saesneg.

Welsh Government Apprenticeship Framework Pathway Consultation

Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru