Facebook Pixel
Skip to content

Dewin CDM

Mae'r Dewin CDM yn ap rhad ac am ddim, ar gael ar gyfer ffôn clyfar, llechen (dyfeisiau iOS ac Android) a gellir ei ddefnyddio ar eich cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur. Mae'n eich helpu chi i gynllunio a threfnu eich swydd adeiladu, a chydweithio ag eraill sy'n gysylltiedig i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud heb risgiau i iechyd a diogelwch.

Mae'r ap yn gofyn cwestiynau i chi am yr hyn y byddwch chi'n ei wneud a natur y gwaith.

Atebir mwyafrif y cwestiynau gyda blychau ticio syml, sy'n eich galluogi i gwblhau'r broses gyfan mewn llai na 5 munud.

Yna cynhyrchir cynllun gweithredu y gellir ei weld ar unwaith ar eich dyfais neu y gellir ei e-bostio at bwy bynnag sydd ei angen. Dyma'r Cynllun Cyfnod Adeiladu ar gyfer eich swydd ac mae'n ofynnol o dan CDM 2015.

Mae'r cynllun yn cynnwys:

  • Manylion eich swydd a'ch gweithgareddau
  • Peryglon iechyd a diogelwch posibl
  • Mesurau i gadw'n iach ac yn ddiogel

Rydym wedi diweddaru ein Dewin CDM gyda rhai nodweddion newydd gwych. Mae bellach yn fwy hyblyg a bydd yn ateb eich holl ofynion CDM.

Gallwch nawr:

  • Creu a chyrchu'ch cyfrif o'ch bwrdd gwaith neu o unrhyw ffôn clyfar.
  • Golygu cynlluniau rydych chi wedi'u creu o'r blaen
  • Dechrau cynllun ar un ddyfais neu gyfrifiadur, mewngofnodi i ddyfais neu gyfrifiadur arall a pharhau â'r cynllun
  • Llwytho logo eich cwmni i'w roi yn awtomatig ar y cynllun
  • Llwytho copi o'ch llofnod fel na fydd angen i chi argraffu'r ddogfen cyn ei hanfon
  • Cwblhau ac arbed gynlluniau lluosog i'r Cloud
  • Sicrhewch fod sawl cynllun wedi'u gorffen yn rhannol yn barod i'w cwblhau yn nes ymlaen.

Mae'r ap Dewin CDM ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android. Defnyddiwch y dolenni isod i lawrlwytho'r ap ar gyfer eich ffôn clyfar neu dabled.

Lawr lwythwch ap Dewin CDM ar gyfer dyfeisiau iOS (Apple) (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd)
Lawr lwythwch ap Dewin CDM ar gyfer dyfeisiau Android (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd)

Gallwch hefyd ddefnyddio'r Dewin CDM ar eich cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu liniadur.

Mynediad at y fersiwn bwrdd gwaith (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd)

Sylwer: Diweddariad ap yn dod yn fuan! Yn y cyfamser, defnyddiwch y ddolen we o hyd a byddwch yn gallu trosglwyddo cynlluniau drosodd gyda manylion eich cyfrif pan fydd diweddariad yr ap ar gael.