Facebook Pixel
Skip to content

Dogfennau Llywodraethu

Mae'r dudalen hon yn darparu trosolwg statudol, y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â CITB, a dogfennau rheoleiddio a chwmpas defnyddiol fel ffeiliau PDF.

Rydym hefyd wedi darparu ffeiliau PDF o'n strwythur llywodraethu, dogfennau ac wedi cynnwys cylch gorchwyl ar gyfer ein pwyllgorau, cynghorau cenedl a bwrdd ymddiriedolwyr.