Facebook Pixel
Skip to content

Ynglŷn â'n bwrdd

Bwrdd CITB yw'r corff allweddol ar gyfer gwneud penderfyniadau ac mae'n Fwrdd anweithredol o Ymddiriedolwyr Elusennol.

Cylch gwaith y bwrdd

Yn unol â'r ddogfen llywodraethu, canllawiau cyfreithiol a rheoleiddio CITB, mae'r Bwrdd o Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Llywodraethir CITB gan Fwrdd o naw Ymddiriedolwr.

Mae Bwrdd o Ymddiriedolwyr CITB yn atebol i'r Ysgrifennydd Gwladol, y Comisiwn Elusennau a buddiolwyr CITB. Gwneir penodiadau i'r Bwrdd gan Yr Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Addysg am gyfnod o hyd at bedair blynedd, y gellir ei adnewyddu am ail dymor.