Facebook Pixel
Skip to content

Strwythur Sefydliadol

Mae'r strwythur sefydliadol yn amlinellu sut rydym wedi'n trefnu er mwyn cyflawni ein nodau.

Mae'r timau'n darparu ymchwil, dadansoddiad economaidd a rheoli perthnasoedd cleientiaid i roi mewnwelediad i hyfforddiant, materion yn ymwneud â sgiliau a deallusrwydd sector. Mae hyn yn cefnogi'r diwydiant trwy nodi anghenion hyfforddi yn y dyfodol. Mae dadansoddiad economaidd ar gyllid, datblygu grantiau ardoll yn gweithio i sicrhau bod buddsoddiad mewn datblygu sgiliau a hyfforddiant yn berthnasol i'r hinsawdd economaidd a gwleidyddol ar gyfer gweithlu Prydain Fawr sydd wedi'i hyfforddi'n dda, yn gymwys ac yn fedrus. Mae perthnasoedd cyflogwyr, ffederasiwn a chleientiaid yn ffordd bwysig o lunio a dylanwadu ar ein polisi.

Mae'r timau ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban yn cefnogi partneriaethau strategol gyda chyflogwyr, pob lefel o lywodraeth a chyrff addysg ar gyfer datblygu darpariaeth a datblygiad hyfforddiant. Mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at weithgareddau a phrosiectau sy'n rhychwantu'r ochr galw a chyflenwad.

Mae'r timau'n darparu mewnbwn i ddatblygu, cynnal safonau credadwy a gymeradwyir gan y diwydiant, cymwysterau a fframweithiau prentisiaid. Mae'r gwaith yn cynnwys datblygu busnes, ac ymgysylltu â chwsmeriaid, ar gyfer cynhyrchion a gwasanaeth perthnasol i ddiwallu anghenion sgiliau'r diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae Gweithrediadau a Chyfathrebu Cwsmeriaid, Datblygu busnes, darparu a datblygu prentisiaethau, Addysg a Hyfforddiant trwy'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn rhan o weithgaredd tîm.

Cefnogir swyddogaethau Polisi a Darpariaeth CITB gan ran ‘Galluogi’ y sefydliad sy’n cynnwys Llywodraethu Corfforaethol, Gwella Busnes, Perfformiad a Chefnogaeth, Archwilio Mewnol a Datblygu Sefydliadol.