Facebook Pixel
Skip to content

Pecyn Cyfryngau Cymdeithasol

Cefnogwch Am Adeiladu ar gyfryngau cymdeithasol

Y ffordd hawsaf o ymgysylltu â Am Adeiladu yw trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni wedi llunio rhai rhestrau defnyddiol o ffyrdd y gallwch chi gysylltu â'r llwyfan ar-lein a'n helpu ni i greu cynnwys sy'n annog pobl o bob cefndir i ddechrau ar yrfa ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Gallwch gefnogi Am Adeiladu drwy:

  • Dilyn Am Adeiladu ar Instagram, Facebook, Twitter a Youtube
  • Tagio @AmAdeiladu yn eich post ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Hoffi ein post, eu rhannu ac ymgysylltu â'n cynnwys
  • Hyrwyddo’r adnoddau ar wefan Am Adeiladu trwy eich sianeli
  • Ymgysylltu â ni ar ddiwrnodau / wythnosau ymwybyddiaeth fel Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau neu Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Rhannwch eich straeon a'ch cyfleoedd

Mae yna lawer o fathau o gynnwys cyfryngau cymdeithasol y gallwch chi eu creu neu eu rhannu yn hawdd i'n helpu ni i hyrwyddo ein diwydiant trwy Am Adeiladu.

Tynnu lluniau neu fideos o fywyd beunyddiol yn y diwydiant adeiladu mewn ffordd sy'n dangos ehangder, amrywiaeth ac ochr arloesol y diwydiant.
Rhannu straeon staff a lluniau o bobl go iawn. Sut wnaethon nhw gyrraedd eu rôl? Beth fu eu moment broffesiynol y maent fwyaf balch ohono? Beth maen nhw'n ei garu fwyaf am eu swydd?
Awgrymu cydweithwyr neu hyfforddeion ysbrydoledig ar gyfer cyfweliadau, ynghyd â trosglwyddiadau, cydweithrediadau byw a chynnwys dydd mewn bywyd ar sianeli Am Adeiladu.
Rhannu ffeithiau a ffigyrau am fywyd yn y diwydiant. Faint o wahanol rolau sy'n rhan o un prosiect? Faint o fenywod mae'ch cwmni'n eu cyflogi? Beth yw'r prosiect mwyaf rydych chi wedi gweithio arno?
Rhannu cyfleoedd graddedig, prentisiaeth a gwaith gyda ni.
Hyrwyddo digwyddiadau gyrfaoedd ar-lein.

Gallwch naill ai gysylltu â ni yn uniongyrchol ar gyfryngau cymdeithasol neu e-bostio lluniau, straeon a chyfleoedd diwydiant i info@goconstruct.org gan ddefnyddio ‘cynnwys Am Adeiladu’ fel y teitl. Ar gyfer ffeiliau mawr, neu i anfon sawl delwedd, ystyriwch ddefnyddio WeTransfer i'w hanfon i ni.

Cymorth ac adnoddau

Rydym ni wedi creu rhai canllawiau a thempledi i'ch helpu chi i gymryd rhan gyda Am Adeiladu trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Social media guide (PDF, 3MB)