Facebook Pixel
Skip to content

Eirioli dros ddiwydiant

Rydym yn gweithio ar gyfer diwydiant lle bynnag y gwelwn gyfleoedd i ymgysylltu â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, dylanwadu ar bolisi, a meithrin partneriaethau deinamig ar draws y llywodraeth, busnes a chymunedau.
Ein nodau ledled y wlad yw:

 • helpu'r llywodraeth i gydnabod anghenion diwydiant ar gyfer datblygu sgiliau

 • gweithio gyda phartneriaethau menter lleol, cyrff rhanbarthol a prosesau gweinyddol cenedlaethol i gefnogi blaenoriaethau hyfforddi

 • cryfhau perthnasoedd â grwpiau cyflogwyr, cleientiaid sector cyhoeddus a ffederasiynau masnach

 • gwella cynrychiolaeth y diwydiant ar bwyllgorau CITB

 • denu mwy o bobl i mewn i'r diwydiant adeiladu a mwy o gyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant

 • ymgyrchu, perswadio a dylanwadu er budd diwydiant.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch â

Our advocacy team is working for UK construction on many fronts, including close collaboration with the government and other partners on careers initiatives, such as GoConstructOpen Doors  and Pathways into Construction.
Currently, we have four priority areas.

Migration

Leaving the EU is likely to reduce the availability of EU workers to the UK construction industry. Our twin-track strategy to address this involves encouraging government to make provisions for a transition period so employers can continue to draw on migrant labour as needed. At the same time, we are developing an industry-led action plan to reduce skills shortages through upskilling and investment in technology.

Future Skills

Our Digital Skills report (PDF 8.90MB) shows how modern technologies can raise productivity, increase efficiency and help attract people to the sector. To achieve this, we are:

 • working with the Department for Digital, Culture, Media & Sport and other government departments on digital skills policy, identifying barriers to progress

Homebuilding

We are working closely with industry on the substantial skills demand to meet government targets of 300,000 new homes each year. We are:

 • awarding the £22-million Construction Skills Fund to 26 on-site training hubs to help build homes and infrastructure
 • getting more trainee bricklayers into jobs from college, and upskilling experienced bricklayers to increase employability and quality
 • joining forces with the Home Builders Federation (HBF)  on a £2.7 million project to pool expertise between more than 40 homebuilders, attracting new entrants and providing focused training
 •  helping to fund Barratt Group’s new Regional Academy for Home Building, to increase their apprenticeship starts by 74%
 • supporting Persimmon’s Combat to Construction project,  offering a funded route for new entrants to homebuilding from the armed forces

Qualifications reforms

We are:

 • leading the Construction Apprenticeships Working Group and working with the Institute for Apprenticeships (IfA) to design apprenticeship standards that meet industry needs
 • engaging with the Department for Education and IfA on standards for the new T-Levels
 • supporting employers to provide high-quality work placements to help trainees make a smooth transition into employment
 • listening to industry to ensure the apprenticeship levy responds to skills needs

Among the many advocacy projects we are involved with, we are:

 • linking employers to decision-makers through events such as Scottish Apprenticeship Week and Open Doors
 • promoting construction at events, such as
 •  a member of the in the Scottish Parliament, informing policy development

Rydym yn eirioli dros ddiwydiant mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys:

 • ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru gyda gwybodaeth gan gynnwys gwybodaeth am y farchnad lafur ar ystod o bynciau, megis yr economi, trafnidiaeth, tai, caffael, addysg, sgiliau, y Gymraeg a chynaladwyedd

 • rhoi tystiolaeth yn uniongyrchol i bwyllgorau Llywodraeth Cymru,
 • darparu'r dystiolaeth sydd ei hangen ar y tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru i gefnogi buddiannau'r sector adeiladu

 • helpu cleientiaid y sector cyhoeddus i osod meincnodau ystyrlon ar gyfer recriwtio a hyfforddiant mewn contractau'r diwydiant adeiladu

 • dylanwadu ar Gymwysterau Cymru ar ddiwygio cymwysterau adeiladu i wasanaethu diwydiant yn well, o TGAU a Lefel A i hyfforddiant galwedigaethol

 • hyrwyddo'r diwydiatn adeiladu gyda Gyrfa Cymru fel y gallant gyfleu'r cyfleoedd cyflogaeth enfawr yn y sector yn effeithiol