Facebook Pixel
Skip to content

Cyfle cyfartal

Mae CITB wedi ymrwymo i degwch, cynhwysiant a pharch yn ein sefydliad. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Rydym yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac rydym wedi rhoi polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth (PDF 584KB) ar waith i sicrhau ein bod yn cyflawni ein datganiad.

Rydym wedi ymrwymo i degwch, cynhwysiant a pharch (FIR) yn ein sefydliad ac i hybu hyn o fewn y diwydiant adeiladu.

Rydym yn gwerthfawrogi ein henw da am ymddygiad moesegol ac am gywirdeb ariannol a dibynadwyedd. Rydym yn cefnogi'r egwyddorion a nodir yn Neddf Llwgrwobrwyo 2010