Facebook Pixel
Skip to content

Diolch

Diolch am gofrestru â CITB ar-lein. Byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau bod eich cyfrif wedi'i greu maes o law.

Os ydych chi'n drydydd parti sy'n gweithredu ar ran cyflogwr

E-bostiwch gyda chadarnhad ysgrifenedig o'ch cymhwysedd i weithredu ar ran y cyflogwr.

Gallai hyn fod yn un o'r canlynol:

  • Llythyr ar Bapur Pennawd Cyflogwr
  • Cadarnhad e-bost o gyfeiriad e-bost sy'n eiddo i'r cyflogwr