Facebook Pixel
Skip to content

Adeiladu Eich Busnes - Gwneud Y Gwaith

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gogledd Swydd Efrog [North Yorkshire Construction Training Group]

Andrew Beaston, Sue Cadwallader (Hyfforddwyr Busnes)

Lloegr

£36,267

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â'r rhwystrau cyffredin a wynebir gan BBaChau'r sector adeiladu, a bydd yn gwella twf hirdymor a chynaliadwyedd ariannol y cwmni.

Mae'r prosiect yn rhaglen fusnes sy'n cyfuno gweithdai strwythuredig sy'n mynd i'r afael â'r problemau generig a'r materion a wynebir gan BBaChau, ynghyd â hyfforddiant a chymorth un i un pwrpasol. 

  • Datblygu cynllun busnes a chynllun hyfforddi strategol, a fydd yn cynnwys gweithdai wedi'u teilwra a hyfforddiant un i un
  • Darparu i 10 BBaCh

01 Hyd 2016

31 Maw 2018