Facebook Pixel
Skip to content

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Arwain a Rheoli, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Geo. Houlton & Sons

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Lloegr

£15,671

2017

Masnachol, Tai, Arbenigol, Seilwaith

Bydd y prosiect yn cyflwyno rhaglen o hyfforddiant arweinyddiaeth i dimau rheoli, a fydd yn galluogi pobl i fod yn fwy effeithiol yn eu rolau rheoli a'u galluogi i fod yn fodel rôl da ar gyfer ffordd Houlton o wneud busnes.

  • Darparu dwy set o raglenni hyfforddi 3 diwrnod  i gyfanswm o 30 o bobl
  • Datblygu diwylliant rheoli gwell trwy sicrhau bod gan y cyfarwyddwyr a'r timau rheoli  ymagwedd gyson, unffurf wrth reoli eu busnes a'u cyflogeion.

01 Maw 2017

31 Ion 2018

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Medi 2017.   Fe wnaeth 30 o staff elwa o'r hyfforddiant, gan adrodd am fwy o hyder a gwell sgiliau pobl a chyfathrebu. Mae'r cwmni'n credu y bydd y buddsoddiad hwn yn cael effaith gadarnhaol ar gadw staff yn y dyfodol.