Facebook Pixel
Skip to content

Fideo Canllawiau Diogelwch Tân Ffrâm Pren

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Cymdeithas Goed Strwythurol [Structural Timber Association]

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Prydain Fawr

£15,000

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn datblygu gwybodaeth ynghylch diogelwch tân mewn ymateb i alwadau am fesurau ychwanegol, yn dilyn methiannau'r diwydiant i ddiwallu cyfrifoldebau CDM yn y maes hwn.

Bydd fideo yn cael ei ddatblygu ar ddiogelwch tân a'i gynnal ar y wefan STA.

Datblygu  fideo You Tube wedi'i seilio ar hyfforddiant diogelwch tân i'w defnyddio gan y diwydiant adeiladu cyfan yn y DU

01 Ion 2016

31 Rhag 2017

End of project summary

The project finished in December 2017.  Since its launch in early April 2016, the film has had over 2,200 views online and has also been shown at a range of workshops and events.

Resources available