Facebook Pixel
Skip to content

Fy nhŷ - Asesu a hyfforddi 900 o beirianwyr ledled Prydain

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Sectorau a rolau, Adnoddau dysgu

Willmott Dixon

Grafton (yn masnachu fel Buildbase).; Cyngor Dinas Birmingham, Cyngor Bwrdeistref Metropolitanaidd Rotherham, Paragon and Orbit; Canolfan Byd Gwaith, Ymddiriedolaeth y Tywysog ac elusennau lleol; Ysgolion lleol

Prydain Fawr

£50,000

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect yn dylunio rhaglen i asesu a hyfforddi dros 900 o beirianwyr ledled Prydain i'w cefnogi i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn beiriannydd ym maes cynnal a chadw eiddo.

Bydd hyn yn cynyddu effeithlonrwydd y diwydiant trwy leihau amser teithio a sicrhau bod tasgau'n cael eu cwblhau ar sail ymweliad cyntaf. Gan arwain at gynyddu boddhad cwsmeriaid

  • Nodi bylchau mewn sgiliau trwy asesu 575 o beirianwyr ymhlith 57 o gyflogwyr
  • Datblygu cyrsiau i gefnogi wrth bontio bylchau sgiliau a nodwyd
  • Datblygu cyrsiau addysgol ychwanegol ar gyfer prentisiaethau
  • Darparu cyrsiau datblygedig

01 Ebr 2016

31 Hyd 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Ionawr 2017.  Mae cyfanswm o 1011 o unigolion wedi derbyn hyfforddiant (953 o weithwyr, 38 o blant ysgol lleol ac 20 aelod o'r gymuned).  Mae'r cwmni wedi cyflawni cynhyrchiant cynyddol, lefelau gwell o wasanaeth i gwsmeriaid a gostyngiad mewn ymweliadau dilynol o 32%. 

Resources available

Please email the CITB Funding team to request resources.