Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 36 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Ymateb i ddatganiad y gwanwyn

Steve Radley, Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB yn ymateb i datganiad y gwanwyn.

Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu datrysiadau recriwtio a sgiliau

Fel llawer o'r diwydiant adeiladu, mae'r sector Gorffeniadau a Ffitiadau Mewnol (FIS) yn profi bwlch sgiliau a llafur sy'n ehangu - gan arwain at nifer cynyddol o swyddi gwag yn mynd heb eu llenwi.

Cyflogwyr yn cofrestru i gynnig Dechrau Newydd i gyn-droseddwyr sydd i fod i gael eu rhyddhau o Garchar HMP y Berwyn

Mae Tim Balcon, Prif Weithredwr Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), wedi ysgrifennu at gyflogwyr adeiladu i’w gwahodd i gymryd rhan mewn cynllun peilot, a fydd nid yn unig yn cynnig gwaith i gyn-droseddwr ond hefyd yn helpu cyflogwyr i lenwi eu bwlch sgiliau.

Profiad yw'r athro gorau

Mae’r gefnogaeth a gefais gan gydweithwyr hŷn trwy gydol fy ngyrfa wedi bod yn anogaeth fawr i mi, o ddechrau fel prentis nwy, i ddod yn Brif Weithredwr yn gyntaf, rôl a oedd yn anodd iawn i mi yn fy nyddiau cynnar.

Twyllwyr Canolfan Profi Diogelwch Safle Adeiladu yn Cael Dedfryd o Garchar

Mae dau ddyn, un o Fanceinion ac un o Macclesfield wedi cael eu dedfrydu i 28 mis yr un yn Llys y Goron Gaer heddiw. Plediodd y pâr yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll a thwyll trwy gynrychiolaeth ffug rhwng mis Mai a mis Medi 2019, ar ôl ffugio profion iechyd, diogelwch ac amgylchedd CITB er budd masnachol.

New training centre celebrates successful first course

A new training centre in North Wales has successfully trained its first cohort of scaffolders.

Multi-million investment in future of Welsh construction

The future of the construction industry in Wales has been given a boost by CITB’s multi-million-pound investment in four construction training and employment hubs.

Consensus consultation on Levy Proposals to start next month

The Construction Levy rates will remain the same for 2022-25 under proposals confirmed by the CITB Board on 21 May, with industry support to be measured this summer.

Covid-19: CITB chief exec update - 12 May 2021

This week is Mental Health Awareness Week. Research by CITB has shown that almost all construction workers have experienced stress in the last year, and more than a quarter have experienced suicidal thoughts.

“This has to stop. Too many people are struggling – I hope my story can help.”

CITB is working with Lighthouse Club to provide the support that the industry needs. This collaboration has trained almost 5,000 mental health first aiders in the construction sector, who have already helped around 6,300 people.