Facebook Pixel
Skip to content

Amlddisgyblaeth mewn adeiladu i fynd i'r afael â blaenoriaethau'r diwydiant strategol

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio

B4Box

University of Salford, Stockport Homes

Lloegr

£48,000

2016

Masnachol, Seilwaith, Tai, Arbenigol

Mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael â phroblemau cyflenwad a galw mewn hyfforddiant aml-ddysgedig trwy:

  • Gynyddu ansawdd y ddarpariaeth a'r capasiti i hyfforddi
  • Codi ymwybyddiaeth o botensial aml-sgilio i fynd i'r afael â blaenoriaethau'r diwydiant strategol
  • Darparu buddion mesuriadwy i fusnesau a chyflogeion.
  • Hyfforddi 2 gyflogai i ddod yn aseswyr amlsgiliau 
  • Hyfforddi 6 newydd-ddyfodiad i ddod yn weithredwyr amlsgiliau
  • Cynhyrchu adroddiad ymchwil sy'n dangos buddion cynhyrchiant amlsgilio.

 

01 Chw 2016

31 Awst 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Tachwedd 2017.  Cwblhawyd yr holl hyfforddiant gan gynyddu cynhyrchiant gweithlu B4Box a'u gallu i gynnig hyfforddiant aml-sgiliau yn fewnol ac yn allanol.  Mae adroddiad ymchwil ar gael i gefnogi gwerth ymagwedd aml-sgiliau ym maes adeiladu.

Adnoddau ar gael

Adroddiad ymchwil: Amlddisgyblaeth mewn adeiladu i fynd i'r afael â blaenoriaethau'r diwydiant strategol (PDF, 597KB)

Astudiaeth achos CITB