Facebook Pixel
Skip to content

Cod defnyddwyr ar gyfer adeiladwyr cartrefi

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Adnoddau dysgu

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]

NFB; NAEA

Lloegr

£20,000

2016

Arbenigol

Y prosiect hwn yw'r cyntaf o'i fath, a bydd yn darparu offer i adeiladwyr cartrefi i hyfforddi eu staff yng nghod Rheoleiddio Diogelu Defnyddwyr.

Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldebau i'r prynwr cartref a'u dyletswyddau wrth hysbysu'r prynwr cartref am yr holl faterion sy'n effeithio ar eu penderfyniad prynu.

Gwneir hyn trwy e-ddysgu a gweminarau ar-lein a bydd yn galluogi mwy o staff i gael eu hyfforddi'n fwy effeithlon

  • Datblygu pecyn hyfforddi gweminar ac offeryn hunanasesu ar-lein

01 Ebr 2016

31 Mai 2017