Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 16 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Buddsoddi, arloesi a chydweithio â diwydiant – cyfrifon CITB 2021-22

Ymatebodd CITB yn gyflym i lu o heriau a wynebir gan y sector drwy fuddsoddi mewn prentisiaethau, lansio amrywiaeth o fentrau arloesol, a chydweithio â diwydiant, a datgelwyd o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22 y sefydliad.

Cwmni adeiladu’n gweld gwerth cyflogi staff sy’n siarad Cymraeg

Mae cwmni adeiladu teuluol sy'n gweithio'n bennaf yn y gogledd-orllewin yn elwa o gyflogi staff dwyieithog.

Ymgynghoriad Llwybrau Fframwaith Prenstisiaethau Llywodraeth Cymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu Gweithrediadau Peiriannau ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith.

New training centre celebrates successful first course

A new training centre in North Wales has successfully trained its first cohort of scaffolders.

Multi-million investment in future of Welsh construction

The future of the construction industry in Wales has been given a boost by CITB’s multi-million-pound investment in four construction training and employment hubs.

Miloedd mwy o bobl i’r diwydiant adeiladu Cymreig - Cynllun Strategol CITB 2021-25

Mae cefnogi hyfforddiant ac ailhyfforddi i ailgodi ar ôl yr adferiad, gwella cynhyrchiant a’i gwneud yn haws i gyflogwyr ddod â phrentisiaid a darpar-weithwyr eraill i mewn i’r diwydiant adeiladu Cymreig yn elfennau allweddol o Gynllun Strategol CITB, a lansiwyd heddiw.