Facebook Pixel
Skip to content

Ein dulliau gweithredu i reoli ATOs

Mae CITB yn gyfrifol am helpu i ddatblygu a chynnal safonau a chymwysterau yn y diwydiant adeiladu. Rydym am sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir gennych yn cael ei gyflwyno a'i asesu i safon y cytunwyd arni gan y diwydiant.

Rydym hefyd am wneud yn siŵr bod yr holl Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATOs) CITB yn gyson yn y modd y maent yn trin dysgwyr ac yn darparu eu gwasanaethau.

Mae gennym nifer o bolisïau yr ydym yn disgwyl i ATOs eu defnyddio a'u dilyn wrth ddarparu'r gwasanaethau hyn. Mae ein tîm sicrhau ansawdd yn ategu'r dull hwn gydag ymweliadau achlysurol i wirio safle hyfforddi ATO.

Dysgwch am ein:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisïau hyn, e-bostiwch